Herbaria: van onschatbare waarde voor onderzoek

Herbaria zijn belangrijk voor allerlei wetenschappelijk onderzoek en onze collectie staat ten dienste hiervan. Het herbarium van de Plantentuin kan fysiek bezocht worden én is ook virtueel toegankelijk. Destructieve staalname voor moleculair, fytochemisch en palynologisch onderzoek is mogelijk onder bepaalde omstandigheden. We lenen enkel uit aan andere instituten die geciteerd zijn in het Index Herbariorum. 

Jaarlijks groeit onze collectie aan met ca. 15.000 specimens. Dit is mogelijk dankzij uitwisselingen, giften en inzamelingen tijdens expedities van onze eigen wetenschappers.