Agentschap Plantentuin Meise

Wie zijn we, waar staan we voor

Sinds 1 januari 2014 draagt de Plantentuin officieel de naam "Agentschap Plantentuin Meise"; de Vlaamse overheid beheert de Plantentuin. Op de site werken zo’n 190 personeelsleden, waaronder een 30-tal van de Franse Gemeenschap. Het wetenschappelijk patrimonium (bibliotheek, herbarium, levende collecties) is voor een groot deel federaal en in bruikleen gegeven aan de Plantentuin.

 

Structuur

Samenstelling Raad van bestuur

Samenstelling Wetenschappelijke Raad

Samenstelling Directie

Missie

De plantenwereld ontdekken, onderzoeken en beschermen en met deze kennis samen bouwen aan een duurzame toekomst.

Hoe vullen we onze missie in - lees het in ons jaarverslag

Waarden

Alle medewerkers van de Plantentuin gaan samen voor 1 missie. We hebben oog voor duurzaamheid.  We dragen allemaal een verantwoordelijkheid voor een gezond leefmilieu. We oefenen een voorbeeldfunctie uit en we zijn een referentie binnen en buiten onze sector. We hebben respect voor diversiteit en we waarderen de eigenheid van alle mensen waarmee we in contact komen. We hebben ook aandacht voor minder bedeelden in onze samenleving. We staan voor open communicatie en correcte dienstverlening. We hebben steeds de noden en verwachtingen van onze klant, intern of extern, voor ogen. We streven naar uitmuntendheid en realiseren onze doelstellingen op een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle manier. We staan open voor opbouwende feedback, zowel van binnenuit als van buitenaf.


Onze waarden zijn een leidraad voor alle medewerkers van de Plantentuin.  We bouwen allemaal samen aan de opdracht van de Plantentuin en we zetten onze waarden dan ook om in de dagelijkse werking.