Onderzoeksfaciliteiten en expertise

Onderzoeksfaciliteiten

Plantentuin Meise heeft een hoogkwalitatieve infrastructuur voor onderzoek, ondersteund door een uitmuntend team van technici en IT-medewerkers. 

  • volledig uitgerust moleculair lab
  • digitale microscoop met hoge scherptediepte (Keyence vhx-5000)
  • rasterelektronenmicroscoop (SEM)
  • lichtmicroscopen
  • apparatuur voor digitalisering van het Herbarium

Een toegewijd team van botanische illustratoren werken samen met onze onderzoekers om de plantendiversiteit op een wetenschappelijk verantwoorde manier in beeld te brengen.

Expertise 

De Plantentuin stelt zijn wetenschappelijke expertise ten dienste van het grote publiek en (overheids)bedrijven. Wij bieden diensten en expertise aan in de volgende domeinen:

Biologische waterkwaliteitsbepaling op basis van diatomeeënsamenstelling

De samenstelling van diatomeeëngemeenschappen wordt sterk beïnvloed door externe factoren zoals waterkwaliteit en watertemperatuur. Hierdoor zijn deze eencellige algen uitstekende bioindicatoren om de waterkwaliteit van oppervlaktewateren te monitoren. In Vlaanderen is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. De Plantentuin heeft in de analyse van diatomeeën een belangrijke expertise opgebouwd die ze via externe expertiseopdrachten weet te valideren. Meer informatie.

Identificatie van zwammen in woningen en gebouwen

Zwammen kunnen ernstige schade veroorzaken aan de structuur van gebouwen, en kunnen daarenboven schadelijk zijn voor de gezondheid. De Plantentuin levert identificaties van zwammen uit gebouwen, waarbij de expertiseverslagen belangrijke informatie bevatten over de mate van aantastingen in gebouwen en eventuele gevaren voor de gezondheid, en gebruikt kunnen worden voor saneringsplannen en het uitklaren van geschillen. Meer informatie.

Ontwikkeling van moleculaire tools voor de detectie van illegale houtkap

De ontbossing grijpt wereldwijd razendsnel om zich heen. Hoewel een klein deel van de boskap in tropische gebieden gebeurt onder strenge regelgeving en internationale overeenkomsten, blijft een groot deel van de houtkap illegaal. Een betrouwbare certificering van hout ontbreekt tot op vandaag en veroorzaakt wijdverbreide fraude in de houthandel. Een gedegen taxonomische kennis in combinatie met snelle en doeltreffende identificatiemethodes zijn nodig om illegale houtkap te kunnen opsporen. Onderzoekers van de Plantentuin ontwikkelen, in samenwerking met andere Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, moleculaire identificatiemethodes om illegale houtsoorten uit Midden- Afrika te traceren. Deze detectiemethodes kunnen in de toekomst illegale houtkap ontmoedigen en zo bijdragen tot de conservatie van Afrikaanse boomsoorten. Meer informatie.

Identificatieopdrachten

De Plantentuin valoriseert zijn taxonomische expertise door het uitvoeren van plantendeterminaties voor andere onderzoeksdomeinen, waaronder farmacognosie, ecologie en forensisch onderzoek.