Giftige planten, wat te doen ?

Giftige planten zijn planten waarvan de inname van of het contact met een betrekkelijk kleine hoeveelheid zaad, wortel, blad, stengel, vrucht of sap mens of dier in- of uitwendige schade kan toebrengen. De graad van giftigheid van een plant is afhankelijk van verschillende factoren: niet alle plantendelen zijn altijd even giftig, sommige delen kunnen giftigheid verliezen na koken of drogen of net extra toxisch zijn na kauwen of pletten.


Uit oproepen van het Antigifcentrum (tel 070 245 245) blijkt dat bij tweederde van de intoxicaties met planten jonge kinderen het slachtoffer zijn, vooral peuters en kleuters van 0 tot 4 jaar die nogal eens de neiging hebben dingen in de mond te steken en die door hun lage lichaamsgewicht sneller reageren op een dosis gifstoffen dan volwassenen. De meeste ongevallen met kinderen lopen echter goed af. Slechts in 1 geval op 7 neemt men klachten waar zoals maagpijn, buikkrampen, diarree, misselijkheid, braken. Nog minder vaak komen huidreacties, koorts, bleekheid, onwel voelen voor en slechts uitzonderlijk neurologische symptomen (slaperigheid, opwinding, verwijding van pupillen) of cardiovasculaire symptomen (bloeddrukdaling, brady- of tachycardie).


Bij ongevallen met planten bij volwassenen, gaat het meestal om huidirritaties, maagdarmklachten en oogletsels. Soms gebeuren er ook ongevallen veroorzaakt door gebrekkige plantenkennis of verwarring met andere planten; een belangrijke waarschuwing voor zij die aan zelfmedicatie doen of experimenteren met ecodrugs.


Wat te doen in geval van vergiftiging?

Blijf steeds kalm. Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: verwijder plantenresten uit de mond en houd ze bij; braakt het slachtoffer, houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook geen melk aan het slachtoffer.


Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: ga en blijf uit de zon, spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; wrijf nooit hard op de huid en experimenteer niet met zalfjes
Het is aan te raden steeds deskundig advies in te winnen bij het Antigifcentrum (dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer 070 245 245), je huisarts of de 112.


Beter voorkomen dan genezen

Zorg dat je de namen kent van de planten in en rond je huis. Schaf bij voorkeur onschadelijke soorten aan, er zijn gelukkig meer niet-giftige dan giftige planten.
Leer kinderen verantwoord met planten omspringen.
Gebruik bij het werken in de tuin steeds handschoenen en wrijf nooit in de ogen.
Zorg dat je actieve kool in je apotheekkastje hebt (let wel, niet bij alle vergiftigingen te gebruiken!).


Giftige planten

Hier vindt u een greep uit de lijst van giftige planten, meer gedetailleerde info kan u vinden in het boek 'Planten, een andere kijk', een uitgave van de Plantentuin en het Antigifcentrum. 

download hier de PDF