Integriteit

 Wikken en wegen

Plantentuin Meise is een toeristische trekpleister en een Vlaamse Wetenschappelijke Instelling (VWI). De missie van de Plantentuin is het plantenrijk ontdekken, onderzoeken en beschermen en met deze kennis samen bouwen aan een duurzame toekomst. Hierbij laten we ons leiden door onze basiswaarden: samen voor één missie, correcte dienstverlening, respect voor diversiteit, open communicatie, oog voor duurzaamheid en streven naar uitmuntendheid. De Plantentuin verwacht van al zijn medewerkers dat ze deze waarden omzetten in de praktijk van hun eigen job: we bouwen immers allemaal samen aan de opdracht van de Plantentuin en we willen dit doen op een integere en transparante manier.  Hiervoor heeft de Plantentuin een  deontologische code eigen aan het instituut en een expliciet integriteitsbeleid.  

Wetenschappelijke integriteit

Plantentuin Meise staat voor professioneel en integer wetenschappelijk onderzoek en onderschrijft hierbij de principes uit de ethische code voor het wetenschappelijk onderzoek in België en ‘The European Code of Conduct for Research Integrity’. Deze codes moedigen onderzoekers aan tot naleving van zorgvuldigheid, voorzichtigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het wetenschappelijk onderzoek. Naast deze twee codes heeft de Plantentuin richtlijnen opgesteld met betrekking tot auteurschap van wetenschappelijke publicaties, en werken we rond transparante registratie van wetenschappelijke data in het kader van de ‘Flemish Open Science Board’ (FOSB).

De Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Plantentuin biedt een kader voor het handhaven en bevorderen van de wetenschappelijke integriteit door te informeren en het stimuleren van ‘good research practices’. De CWI verleent advies en behandelt klachten rond inbreuken op de wetenschappelijke integriteit. De onafhankelijke wetenschappelijke raad van de Plantentuin fungeert als CWI. Op Vlaams niveau heeft de Plantentuin zich aangesloten tot de Vlaamse Commissie Wetenschappelijke Integriteit (VCWI), en erkent deze als tweede adviesorgaan.

Meldpunt Integriteit

Vragen rond (wetenschappelijke) integriteit of meldingen van vermeende inbreuken kunnen gestuurd worden naar integriteit@plantentuinmeise.be