Diversiteit

Een representatieve mix

Positief omgaan met diversiteit én diversiteit stimuleren binnen Plantentuin Meise is zowel ethisch, juridisch als economisch noodzakelijk. De Vlaamse overheid kiest vanuit die drie invalshoeken al jaren voor diversiteit in haar personeelsbestand. Er kunnen mooie resultaten en zichtbare vooruitgang voorgelegd worden, maar er is nog een lange weg af te leggen en de uitdagingen blijven bijzonder groot. Plantentuin Meise werkt hieraan mee. 

De belangrijkste krachtlijnen van ons diversiteitsbeleid zijn geformuleerd in het diversiteitsplan 2019-2024. We hebben aandacht voor de verscheidenheid van mensen en vinden het belangrijk om de  inspanningen in het kader van doelgroepenbeleid verder te zetten. Zo vermijden we het ‘wij-zij’ denken en daarmee ook uitsluiting en stigmatisering. Plantentuin Meise ijvert voor een inclusieve benadering waarbij medewerkers werkelijk betrokken worden in de werkcultuur. 

Naast doelstellingen voor de gehele planperiode, wordt het diversiteitsplan ook jaarlijks geupdate en stellen we per jaar acties op

Diversiteitsplan Plantentuin Meise


Naast een diversiteitsplan beschikt Plantentuin Meise ook over een specifiek Gender Equality Plan (GEP). Dit plan is een antwoord op de behoefte om meer gerichte en kwantificeerbare acties te ontwikkelen om gendergelijkheid binnen onze instelling te bevorderen. 

Dit plan is een complementair onderdeel van ons Diversiteitsplan, dat zich specifiek richt op gender-gerelateerde vraagstukken. Bij Plantentuin Meise leggen we veel nadruk op het belang van een alomvattend genderbeleid, en wij onderschrijven de principes en doelstellingen van harte. 

Plantentuin Meise houdt zich, als lid van EURAXESS, aan hun European Charter for Researchers | EURAXESS voor onderzoekers en de gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers.