Uitwisseling

Ruilen onder instituten

Verzamelaars nemen gewoonlijk meerdere monsters van dezelfde plant in het veld, en elk monster krijgt hetzelfde nummer en hetzelfde veldnota-etiket. Na identificatie worden deze specimens verdeeld onder herbaria die er regionale of onderzoeksbelangen bij hebben. Deze uitwisseling van materiaal tussen herbaria stelt elk herbarium in staat om op een eenvoudige en goedkope manier representatieve collecties te verwerven en vermindert de behoefte aan dubbele activiteiten in een bepaald gebied. Een ander groot voordeel van de uitwisseling van duplicaten is dat een bepaalde collectie niet verloren gaat voor de wetenschap mocht een instelling door een grote ramp worden getroffen.

Enkel botanische collecties of collecties waar er een expliciete band is met planten worden toegevoegd aan onze collecties. De voorwerpen die verworven kunnen worden, moeten aan een of meer van de volgende vereisten voldoen:

  • aan de basis liggen van een onderzoek door wetenschappers van de Plantentuin of externen;
  • een didactische waarde bezitten, waarmee de wetenschapsverspreiding kan bevorderd worden (bv. voorwerp in een tentoonstelling of in een educatieve collectie);
  • van wetenschappelijk, cultureel of historisch belang zijn;
  • een leemte in de collecties van de Plantentuin opvullen of bestaande collecties versterken.

Dankzij een intensief uitwisselingsprogramma met meer dan 50 andere herbaria, waaronder Missouri Botanical Garden (MO), Royal Botanic Gardens Kew, London (K), Naturalis (L), werden onze collecties ook verrijkt met materiaal uit de hele wereld.