Collecties

Onze collecties zijn uiterst divers. Ze bevatten een schat aan informatie over plantendiversiteit: levende collecties, zadenbank, geconserveerde specimens (herbariumspecimens, in vloeistof bewaarde collecties, microscopische preparaten, weefselcollecties enzovoort - in totaal circa 4 miljoen specimens), een bibliotheek met een botanische referentiecollectie en archieven die de geschiedenis van de instelling en haar collecties documenteren.

Ze zijn een onuitputtelijke bron voor onderzoekers en van groot belang in de strijd voor het behoud van biodiversiteit. Grote delen van onze collecties en onderzoeksgegevens hebben we digitaal beschikbaar gesteld via onze collectieportalen en onderzoeksdatabanken. Het taxonomisch bereik gaat van paddenstoelen, algen, kiezelwieren, korstmossen, slijmzwammen en mossen tot vaatplanten.