Archieven

Archieven 

De archieven van de Plantentuin gaan terug tot diep in de 19de eeuw. Ze vormen een schat aan informatie voor zowel plantkundig als geschiedkundig onderzoek. Naast papieren documenten en brieven bewaren we ook collecties zoals foto’s, glasnegatieven en veldnotities.
De archieven stellen ons in staat na te gaan hoe in de negentiende en twintigste eeuw aan wetenschap werd gedaan, hoe concepten zich verspreidden, en in welke mate wetenschappelijke instellingen verweven waren met de politieke wereld. Verder bieden ze toegang tot belangrijke en vaak over het hoofd geziene informatie en helpen ze onderzoekers uit verschillende plantkundige disciplines in België en elders in de wereld.