Herbarium collecties

De bewarende herbariumcollecties

De bewarende collecties omvatten een brede waaier aan plantengroepen: wieren en kiezelwieren; slijmzwammen en paddenstoelen; mossen, korstmossen en varens; naaktzadigen en bloemplanten.


Het grootste deel van de collecties bestaat uit herbariumvellen, maar ze omvat ook weefselcollecties voor genetische analyses, op vloeistof bewaarde collecties voor morfologisch onderzoek, een droge vruchten- en zadencollectie, microscopische preparaten, een hout- en bastcollectie en historische museumcollecties.


Hoewel de collectiestukken uit de hele wereld komen, ligt de focus op Zuidwest-Europa en tropisch Afrika. Voor Centraal-Afrika is onze collectie dé wereldreferentie. Daarnaast hebben we belangrijke collecties uit de negentiende eeuw: ze behoorden onder meer toe aan vooraanstaande plantkundigen zoals von Martius, Sieber-von Reichenbach en Van Heurck.


Naast die belangrijke private herbaria bevat de collectie ook zeer belangrijke referentiestukken (types) voor Latijns-Amerika, een negentiende-eeuws rozenherbarium van François Crépin en een twintigste-eeuws bramenherbarium. Ook von Martius’ palmenherbarium is uniek en zeer waardevol.


In totaal herbergt het Herbarium ongeveer 4 miljoen collectiestukken. De voorbije jaren werden zowat 1,5 miljoen objecten gedigitaliseerd, waardoor we nu voor een groot deel zowel over een beeld als over de bijbehorende gegevens beschikken.

Iedereen kan deze collecties raadplegen via het virtuele herbarium. Het publiek kan ook helpen om de gegevens van onze collectie in te voeren via ons burgerplatform DOEDAT.