LIFE+11NAT/BE/001060 - LIFE Herbages (2013-2020)

Graslandherstel

 

LIFE is het Europees subsidieprogramma ter ondersteuning van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het project ‘LIFE+11NAT/BE/001060 - LIFE Herbages werd succesvol afgerond in juni 2020. Het project focuste op 400 ha kwetsbare graslanden in Belgisch Lotharingen en het Zuiden van de Ardennen. Het doel was de resterende populaties van zeldzame planten te versterken en de uitgestorven populaties te herstellen via herintroductie en zo de connectiviteit in het landschap te verbeteren.


Dit gebeurde via een geïntegreerde aanpak, waarbij zowel instandhoudingstechnieken in situ als ex situ werden toegepast. LIFE-middelen werden gebruikt voor het herstel van 11 verschillende graslandtypes, waarvan zes prioritaire habitats zoals xerische kalkgraslanden op zandgrond, halfnatuurlijke droge graslanden op kalkhoudende substraten en soortenrijke Nardus-graslanden. Als expertisecentrum op het gebied van behoud ex situ was Plantentuin Meise verantwoordelijk voor de herintroductie en de versterking van 5 doelsoorten: Dianthus deltoides, Petrorhagia prolifera, Helichrysum arenarium, Campanula glomerata en Arnica montana

https://www.youtube.com/watch?v=7IjF81K3S9I 

https://www.life-herbages.eu/