COST Action CA18201 Conserve Plants (2019-2023)

Internationaal onze kennis delen

 

COST staat voor ‘Cooperation in Science & Technology’. Het hoofddoel van deze door de EU gefinancierde projecten is het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers doorheen Europa om kennis te delen. ‘COST Action CA18201 Conserve Plants’ wordt gedragen door 37 verschillende landen (65 instellingen) en focust op verschillende aspecten van het plantenbehoud. 


Plantentuin Meise focust als partnerinstelling op ex-situ conservatie. Onze doelstellingen zijn:

  1. het belang aantonen van een geïntegreerde aanpak (in situ + ex situ) voor het behoud van soorten 
  2. de kwaliteit en de mate van gebruik van het in zadenbanken opgeslagen materiaal onderzoeken
  3. de genetische kwaliteit van ex-situ collecties evalueren in vergelijking met wilde populaties 
  4. de huidige staat van herintroducties van planten in heel Europa analyseren
  5. het potentieel van geassisteerde migratie voor bedreigde soorten in Europa evalueren

https://www.conserveplants.eu

www.cost.eu/actions/CA18201