Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38
1860 Meise – België

T +32 2 260 09 20
info@plantentuinmeise.be
www.plantentuinmeise.be
 

Persbericht

 
 

De winnaar van de ‘Emiel Van Rompaeyprijs voor plantkunde’ is bekend!

Werkgroep Bryologie en Lichenologie Vlaanderen krijgt erkenning!

Meise, 30 september 2022


Op 29 september werd de ‘Emiel Van Rompaeyprijs voor plantkunde’ uitgereikt. Deze prijs beloont om de twee jaar een belangrijk werk dat in België is verricht op het gebied van taxonomie, inventarisatie, verspreiding of bescherming van de flora van onze streken.

 

Voor deze 19e editie kende de jury, bestaande uit gerenommeerde plantkundigen uit het hele land, de prijs niet toe aan een individu maar aan een groep mensen, de Werkgroep Bryologie en Lichenologie van Vlaanderen, voor een reeks publicaties over bryofyten (mossen, levermossen en hauwmossen in Vlaanderen (checklists, in het bijzonder van het   geslacht Sphagnum, Rode Lijst en verspreidingsatlas).

 

Situatie van de bryofyten in Vlaanderen

 

In Vlaanderen zijn ongeveer 535 soorten bryofyten (mossen, levermossen en hauwmossen) geregistreerd, waarvan er nu nog ongeveer 500 voorkomen. Daarvan is 70% zeldzaam tot uiterst zeldzaam. Bovendien constateerden de onderzoekers een sterke achteruitgang: niet minder dan 58% zijn bedreigde soorten die op de Rode Lijst staan, en deze achteruitgang is het grootst voor levermossen. Wat de verspreiding betreft, zijn de provincies Antwerpen en Limburg zeer goed onderzocht, in tegenstelling tot West- en een deel van Oost t-Vlaanderen, waar de kennis over de verspreiding van de soort fragmentarischer is. Positief is wel dat van alle sphagnumsoorten die met zekerheid in Vlaanderen zijn gevonden, er slechts één verdwenen is.

 

Dirk De Beer, voorzitter  van de werkgroep, vertegenwoordigd door Wouter Van Landuyt, uitgever van het tijdschrift Muscillanea, licht toe: "Tot voor enkele jaren wist niemand met zekerheid hoeveel soorten er in Vlaanderen voorkwamen, de kennis over zeldzaamheid en ruimtelijke verspreiding was niet gebaseerd op gegevens maar op 'best professional judgement', en er waren geen argumenten om kwetsbare bryofytenhabitats aan te wijzen bij gebrek aan een rode lijst. 

 

Steven Dessein, voorzitter van de jury en administrateur-generaal van Plantentuin Meise, vervolgt: "De jury was bijzonder onder de indruk van de omvang en de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Dankzij de reeks publicaties maakten de onderzoekers het mogelijk in korte tijd een compleet aanbod beschikbaar te stellen, namelijk een checklist van veenmossen, bladmossen, levermossen en hauwmossen, een lijst van zeldzame soorten, een rode lijst en een voorlopige verspreidingsatlas.

 

De "Emiel Van Rompaeyprijs", die vandaag wordt uitgereikt voor de inspanningen en publicaties van de Werkgroep Bryologie en Lichenologie, is een aanmoediging voor alle leden van de groep die werken aan een betere kennis van deze weinig bekende planten in Vlaanderen. Proficiat aan alle leden!

 

De Emiel Van Rompaeyprijs

 

De Van Rompaeyprijs voor plantkunde wordt om de twee jaar toegekend door een jury van vooraanstaande plantkundigen uit het hele land. Naast de zichtbaarheid die deze prijs biedt aan het winnende werk, is er ook een kleine beloning aan verbonden. Mevrouw Irma Van Rompaey, zus van de in 1982 overleden Emiel Van Rompaey, liet in haar testament een bedrag na aan de voormalige Nationale Plantentuin van België (sinds 2014 het Agentschap Plantentuin Meise), waarvan de rente werd gebruikt voor de oprichting van de tweejaarlijkse prijs voor plantkunde in de ruimste zin van het woord.

Emiel Van Rompaey (1895-1975) was een promotor van de heropleving van het plantkundig onderzoek in België en was tot aan zijn dood toonaangevend. Hij was de eerste die een Atlas van de flora van België en Luxemburg maakte.

 

Samenstelling van de jury :

 
  • Steven Dessein, administrateur-generaal van het Agentschap Plantentuin Meise;
  • Paul Diederich, onderzoeksmedewerker van het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Luxemburg;
  • Prof. Dr. Erik Smets, wetenschappelijk directeur Leiden, Nederland, vertegenwoordiger van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten;
  • Prof. Nathalie Verbruggen, ULB, vertegenwoordiger van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België;
  • Prof. Pierre Meerts, ULB, vertegenwoordiger van de Koninklijke Botanische Vereniging van België;
  • Ivan Hoste, Attaché van de Dienst Onderzoek (Agentschap Plantentuin Meise)
 

Informatie over de prijs: https://www.plantentuinmeise.be/nl/pQWwvCL/emiel-van-rompaey-prijs

 

De werkgroep Bryologie en Lichenologie : https://www.mossenkorstmossen.be