Emiel Van Rompaeyprijs

Emiel Van Rompaeyprijs voor Plantkunde

De Van Rompaeyprijs voor plantkunde wordt om de twee jaar toegekend door een jury van vooraanstaande plantkundigen uit het hele land. Naast de zichtbaarheid die deze prijs biedt aan het winnende werk, is er ook een kleine beloning aan verbonden. Mevrouw Irma Van Rompaey, zus van de in 1982 overleden Emiel Van Rompaey, liet in haar testament een bedrag na aan de voormalige Nationale Plantentuin van België (sinds 2014 het Agentschap Plantentuin Meise), waarvan de rente werd gebruikt voor de oprichting van de tweejaarlijkse prijs voor plantkunde in de ruimste zin van het woord.

Emiel Van Rompaey (1895-1975) was een promotor van de heropleving van het plantkundig onderzoek in België en was tot aan zijn dood toonaangevend. Hij was de eerste die een Atlas van de flora van België en Luxemburg maakte. [Zie De Langhe J.E., 1976 - In memoriam Emiel Van Rompaey. Dumortiera 4: 1-4.]

De prijs wordt in 2023 voor de twintigste keer uitgereikt. Kandidaturen kunnen voor 20 mei 2023 worden ingediend door individuele kandidaten, door meerdere personen samen of door verenigingen. Kandidaturen kunnen ook door derden worden ingediend.

Reglement

 

Alle briefwisseling omtrent deze prijs dient gericht aan:

Plantentuin Meise
Emiel Van Rompaeyprijs
Nieuwelaan 38
1860 Meise

Emiel Van Rompaey

Emiel Van Rompaey is bekend als oprichter en eerste secretaris van het vroegere I.F.B.L. (Instituut voor de Floristiek van België en Luxemburg), een vereniging van amateurfloristen. Van 1939 tot 1972 organiseerde hij het veldwerk van het I.F.B.L.-team, met als doel de publicatie van verspreidingskaarten van vaatplanten in België en Luxemburg. Samen met L. Delvosalle publiceerde hij de Atlas van de flora van België en Luxemburg (1972; ed.2 1979). Een belangrijk werk dat vooral gebaseerd is op het veldwerk van beide auteurs en hun medewerkers. Van Rompaey zelf was administrateur; zijn botanische activiteit bleef beperkt tot zijn spaarzame vrije tijd. 
 

Laureaten Emiel Van Rompaeyprijs

1985 (periode 1983-1984):
J. Lambinon / J.E. De Langhe / L. Delvosalle / J. Duvigneaud / C. Vanden Berghen: "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines".

1987 (periode 1985-1986):
D. Tyteca: "Etude approfondie des Orchidées de Belgique".
M. Hermy: "Uitgebreide studie van het bos in Vlaanderen".

1989 (periode 1987-1988):
G.H. Parent: "La botanique de terrain dans le district lorrain".

1991 (periode 1989-1990):
1. P. Diederich: "Cinq publications présentant un inventaire complet des lichens épiphytiques et leurs champignons lichénicoles (macrolichens exceptés) du Grand-Duché de Luxembourg".
2. Antwerpse Mycologische Kring: Publicaties van de vereniging: "Mededelingen van de Antwerpse Mycologische Kring" en "Sterbeeckia".

1993 (periode 1991-1992):
R. Fabri: "Travaux sur les ombellifères de la flore belge et luxembourgeoise".

1995 (periode 1993-1994):
1. M. Hoffmann: "Verspreiding, fytosociologie en ecologie van epifyten en epifytengemeenschappen in Oost- en West-Vlaanderen".
2. A. Zwaenepoel: "Beheer en typologie van wegbermvegetaties in Vlaanderen".

1997 (periode 1995-1996):
A. Vanderpoorten: "A bryological survey of the Brussels Capital Region (Belgium)".

1999 (periode 1997-1998)
Werkgroep Honegem: "De Flora van Honegem".
S. Godefroid: "Etude de la flore de la Région de Bruxelles-Capitale".

2001 (periode 1999-2000):
Filip Verloove: "Werken en publicaties van de vier voorbije jaren".

2003 (periode 2001-2002):
Damien Ertz: "Contributions à l'étude de la flore lichenénique de Belgique".

2005 (periode 2003-2004):
Luc Lenaerts met medewerking van Hugo Vanderlinden en Jean Vangrinsven: "Atlas Paddestoelen in Limburg, Verspreiding en Ecologie / Determinatiegids".

2007 (periode 2005-2006):
Flo.Wer vzw: "Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

2009 (periode 2007-2008):
Luc Allemeersch: "De flora van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een systematische inventarisatie en een vergelijkende studie met analyse van verschillen in tijd en ruimte"

2011 (periode 2009-2010)
Léon Delvosalle : "Atlas Floristique IFFB - France NW.N et NE. Belgique-Luxembourg, Ptéridophytes et Spermatophytes"

2013 (periode 2011-2012)
Arthur Vanderweyen & André Fraiture : "Catalogue des Uredinales de Belgique"

Dries Van den Broeck : "Atlas van de epifytische korstmossen en de erop voorkomende lichenicole fungi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

2015 (periode 2013-2014)
Anne Ronse : “Werk over de flora van het domein van de Plantentuin te Meise “

2017 (periode 2015-2016)
Ruud van der Meijden (postuum), Maarten Strack van Schijndel en Fabienne Van Rossum : "Wilde planten van de Benelux, een veldgids / Guide des plantes sauvages du Benelux / The Field Guide to the wild plants of Benelux"

2019 (periode 2017-2018)
Anne-Laure Jacquemart et Charlotte Descamps : « Flore écologique de Belgique »

2021 (periode 2019-2020)
Werkgroep Bryologie en Lichenologie: "Een reeks publicaties over mossen in Vlaanderen (checklist, Rode Lijst, genus Sphagnum)".