[Science news] - Nieuw Online Platform Voor Centraal - Afrikaanse Flora

Plantentuin Meise lanceert een nieuwe website met toegang tot de gegevens van 6750 plantensoorten die voorkomen in Centraal-Afrika (Dem. Rep. Congo, Rwanda en Burundi).


Het oude, reeds bestaande platform was aan vernieuwing toe en daarom wordt www.floredafriquecentrale.be in het leven geroepen. De vernieuwde website bevat naast een aantal belangrijke, nieuwe mogelijkheden om data te bestuderen ook nog ruim 2200 gedetailleerde illustraties. Het uiteindelijke doel is om het volledige seriewerk Flore d’Afrique centrale met zijn ca. 11.000 soorten elektronisch te ontsluiten. Onderzoekers van de Plantentuin zijn al tientallen jaren bezig met het schrijven van deze flora, een monnikenwerk dat zeker nog eens 15 jaar in beslag zal nemen.

Opvallend aan de nieuwe website is de ingebouwde link met het virtueel herbarium van Plantentuin Meise, www.botanicalcollections.be waarop alle 1,2 miljoen Afrikaanse herbariumexemplaren te consulteren zijn. Een groot deel van deze herbariumcollectie ligt aan de basis van het werk voor Flore d’Afrique centrale. Beide portals werden ontwikkeld binnen het DOE! project (Digitale Ontsluiting Erfgoedcollecties), in samenwerking met een extern IT-bedrijf en gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Het ontsluiten van deze gegevens is van groot belang voor het beheren en behouden van de botanische diversiteit in tropisch Afrika. Plantentuin Meise is wereldwijd het meest toonaangevende instituut voor informatie over planten én paddenstoelen uit Centraal-Afrika. Ieder jaar komen enkele honderden experts van over de hele wereld naar Meise om daar de collecties te bestuderen en onderzoek te verrichten in samenwerking met de onderzoekers van de Plantentuin. Veel van dat onderzoek vormt de wetenschappelijke basis voor het beschermen van de unieke diversiteit van Centraal-Afrika.