Expertise van zwammen uit gebouwen

Het Agentschap Plantentuin Meise (APM) levert identificaties van zwammen afkomstig uit gebouwen. De expertises worden enkel uitgevoerd op stalen. De staalname gebeurt door U of door het APM. Het geleverde expertiseverslag vormt een belangrijk element in keuzes betreffende saneringsplannen en behandelingen tegen houtzwam, maar ook bij het in kaart brengen van aantastingen in gebouwen en het uitklaren van geschillen.

Wat is een staal?

Een staal bestaat uit zwamweefsels zijnde, vruchtlichamen, zwamdraden, sporen en dergelijke. Dit materiaal kan vers zijn of uitgedroogd. Rotte zwamweefsels zijn meestal niet meer geschikt voor analyse.

Hoe neem je een staal?

Een staal komt steeds van een bepaalde plek in een gebouw, het mag geen mengeling zijn van alle zwammen die je in een gebouw hebt aangetroffen.

Neem eerst een foto (een jpg volstaat) van de zone (ongeveer 1m²) rond de plek waar je een staal wil nemen. Zorg ervoor dat de aangetaste zone goed zichtbaar is.

Snijd vervolgens het weefsel en een deel van het materiaal waarop de zwam groeit (indien mogelijk) los. Plaats het materiaal in een apart potje, plastiek zak (indien vrij vochtig) of omslag (indien droog). Aangetaste stukken van planken, plinten, balken e.d. kunnen eventueel afgezaagd worden op 20cm en als zodanig afgeleverd worden. Vermijd echter stalen die langer zijn dan 50cm.

Geef elk staal een apart nummer (1, 2, 3, ...).

Welke basis informatie hoort bij het staal?

Bij elk staal lever je best een foto (indien mogelijk) en een beknopte beschrijving van de plaats waar het genomen werd. Geef eventueel informatie over vochtproblemen (moesten die er zijn). Bvb: staal 1: op houten balk van het plafond in een vochtige kelder.

Wat, waar en wanneer afleveren?

Probeer je stalen zo snel mogelijk aan het Agentschap te bezorgen. Zwammen hebben immers de neiging om zeer snel te rotten in gesloten verpakkingen, vooral tijdens de warmere maanden. Omdat stalen niet verwerkt worden tijdens weekends en verlofdagen, is het raadzaam om ze op een maandag, dinsdag of woensdag af te leveren of te versturen (met de post of een koerierdienst).

U levert ons

  1. naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, email adres (facturatie)
  2. Voor partikulieren: uw rijksregisternummer (facturatie)
  3. Voor bedrijven: BTW nummer (facturatie)
  4. Alle basis informatie bij de stalen
  5. Duidelijk genummerde stalen

Wat gebeurt er met uw stalen?

In ons laboratorium wordt elk staal onderworpen aan een grondige macro- en microscopische analyse. Zwamweefsels worden geprepareerd, onderzocht en gemeten om de identiteit van de zwam zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen.

Wat levert de expertise?

Het APM levert u een expertiseverslag (pdf) met de identiteit (genus en soortnaam) van de zwam(men), opgelijst per staal. Per soort leveren we informatie over de impact in gebouwen, het type rot, de eventuele invloed op de gezondheid van de mens, alsook relevante gegevens over de ecologie. De technische gegevens betreffende de stalen en de resultaten van de microscopische analyse worden in een bijlage geleverd.

Wij leveren echter geen informatie betreffende behandelingsproducten of bedrijven.

Facturatie en timing

U ontvangt (per mail) ons expertiseverslag 3-5 werkdagen na aflevering van de stalen. Bij afwezigheid van onze expert(en) kan de wachttijd oplopen tot hooguit 4 weken.

U ontvangt een factuur binnen de maand na aflevering van het expertiseverslag.

Kostprijs

  • de expertise van 1 staal bedraagt 100,00 euro (excl. BTW), ongeacht wie het staal genomen heeft.
  • Indien de stalen door het APM ter plaatse worden genomen, dan betaalt u een vaste meerprijs van 250,00 euro excl. BTW. Deze omvat verplaatsing, staalnames, beschrijving & fotografie van de staalnameplaats(en), labelling, opslag en transport van alle stalen naar APM.

Voor meer informatie

Ons adres

Plantentuin Meise - Nieuwelaan 38, BE-1860 Meise