Expertise van zwammen uit gebouwen

Het Agentschap Plantentuin Meise (APM) levert identificaties van zwammen afkomstig uit gebouwen. De expertises worden enkel uitgevoerd op stalen. De staalname gebeurt door de aanvrager. Het geleverde expertiseverslag is van nut voor je verzekering, voor de behandeling tegen houtzwam, om geschillen uit te klaren.

Wat is een staal:

Een staal bestaat uit zwamweefsels zijnde: vruchtlichamen, zwamdraden, sporen en dergelijke. Dit materiaal kan vers zijn of uitgedroogd. Rotte zwamweefsels zijn meestal niet meer geschikt voor analyse.

Hoe neem je een staal:

Een staal komt steeds van een bepaalde plek in een gebouw, het mag geen mengeling zijn van alle zwammen die je in een gebouw hebt aangetroffen.

Neem eerst een foto (een jpg volstaat) van de zone (ongeveer 1m²) rond de plek waar je een staal wil nemen. Zorg ervoor dat de aangetaste zone goed zichtbaar is.

Snijd vervolgens het weefsel los, indien mogelijk met wat materiaal waar de zwam op groeit. Plaats het materiaal in een apart potje, plastiek zak (indien vrij vochtig) of omslag (indien droog). Aangetaste stukken van planken, plinten, balken e.d. kunnen eventueel afgezaagd worden op 20 cm en als zodanig afgeleverd worden. Vermijd echter stalen die langer zijn dan 50 cm.

Geef elk staal een apart nummer (1, 2, 3, ...). 

Welke informatie hoort bij het staal:

Bij elk staal lever je best een foto (indien mogelijk) en een beknopte beschrijving van de plaats waar het genomen werd. Geef eventueel informatie over vochtproblemen (moesten die er zijn). Bvb: staal 1: op houten balk van het plafond in een vochtige kelder.

Wat, waar en wanneer afleveren:

Probeer de stalen zo snel mogelijk aan het Agentschap te bezorgen. Zwammen hebben immers de neiging om zeer snel te rotten in gesloten verpakkingen, vooral tijdens de warmere maanden. Omdat stalen niet verwerkt worden tijdens weekends en verlofdagen, is het raadzaam om ze op een maandag, dinsdag of woensdag af te leveren, of op te sturen met de post of een koerierdienst.

!!! Vanaf 15 juli tot 31 augustus 2024 worden geen analyses uitgevoerd. Vermijd lange wachttijden door uw stalen buiten deze periode in te dienen !!!

Je levert ons:

  1. naam/bedrijf, adres, telefoonnummer, email adres
  2. Voor particulieren: uw rijksregisternummer
  3. Voor bedrijven: BTW nummer
  4. Alle informatie bij de stalen
  5. Duidelijk genummerde stalen

Wat gebeurt er met je stalen:

In ons laboratorium wordt elk staal onderworpen aan een grondige macro- en microscopische analyse. Zwamweefsels worden geprepareerd, onderzocht, gefotografeerd en gemeten om de identiteit van de zwam zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Na analyse houden wij de stalen niet langer dan 1 week bij.

Wat levert de expertise:

Het APM levert je een expertiseverslag (pdf) met de identiteit (genus en soortnaam) van de zwam(men), opgelijst per staal. Indien voldoende gekend en relevant, leveren we per soort informatie over ecologie, impact op gebouwen, type rot, invloed op de gezondheid van de mens. De technische gegevens betreffende de stalen en de resultaten van de microscopische analyse worden in een bijlage geleverd. Wij leveren echter geen informatie betreffende behandelingen, behandelingsproducten of bedrijven. 

Timing en facturatie:

  • Je ontvangt het expertiseverslag per mail, doorgaans 3-5 werkdagen na ontvangst van de stalen.
  • Bij afwezigheid van onze expert(en) kan de wachttijd oplopen tot 4 weken. 
  • U ontvangt een factuur binnen de maand na aflevering van het expertiseverslag.

Kostprijs: expertise van 1 staal bedraagt 100,00 euro (excl. BTW)

Voor meer informatie:

Expertiseverslag in het Nederlands:
Dr. André De Kesel  (tel.: 02/260.09.38)
andre.dekesel@botanicgardenmeise.be

Rapport d’expertise en français :
Dr. André Fraiture  (tél.: 02/260.09.36)
andre.fraiture@jardinbotaniquemeise.be

Vragen betreffende facturatie: 
Nathalie Verdickt (02/260.09.65)
nathalie.verdickt@plantentuinmeise.be

Ons adres:
Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38, BE-1860 Meise