Ontworpen door de natuur

Wild Meise

In de zone ‘Wild Meise’, vind je bos dat al decennia als bosgebied wordt beheerd.  Een ander deel met graslanden was vroeger een vijver.  Er loopt hier ook een kleine bronbeek, de ‘Machoechel’.  Geen botanische collecties in dit gebied, maar de natuur aan het werk.  In Wild Meise doen we aan natuurbehoud, en dat wordt beloond met een rijke fauna en flora.  

Hier wandel je in alle rust en geniet je van het moois dat de natuur te bieden heeft. In de vroege lente komen de sneeuwklokjes piepen en steelt de hazelaar de show. Daarna nemen wilg, bosanemonen, sleutelbloemen en bosviooltjes over.  In mei kleurt het weiland geel met boterbloemen.  Rond de Machoechel groeien en bloeien allerlei oeverplanten. Het natte grasland is in juni het toneel voor wilde orchideeën.  De herfst is het moment van de paddenstoelen.  In de winter eisen korstmossen de aandacht.  Wist je dat ze een indicator zijn voor een goede luchtkwaliteit?

Let ook eens op de insecten die je ziet.  Het zijn bestuivers, ze recycleren organisch materiaal en zijn voedsel voor heel wat vogelsoorten én voor onze vleermuizen.  Enkele zeldzame soorten hebben hun stek in de Plantentuin.