Planten voor de samenleving

Planten voor de samenleving


Overal op aarde voorzien planten en paddenstoelen lokale populaties van voedsel, energie, bouwmaterialen, gereedschappen, kleding en geneesmiddelen. In veel regio’s blijven planten de eerste verdedigingslijn tegen honger, ziekte en extreme armoede. Steeds meer van die cultureel verankerde kennis over planten gaat echter verloren, en daarmee ook de vitale connecties die ons met planten en paddenstoelen verbinden.

Onze onderzoekers leggen vast hoe planten en paddenstoelen worden gebruikt, zodat die kennis kan worden gedeeld en verspreid. En door planten te identificeren, zelfs op basis van minuscule of zeer oude resten, leveren ze een bijdrage tot uiteenlopende onderzoeksterreinen als forensisch onderzoek, archeologie, etnomycologie, het monitoren van de biologische waterkwaliteit, duurzame houtkap en het onderzoek naar wilde variëteiten van commerciële gewassen.

 

Het toegepast biodiversiteitsonderzoek is georganiseerd in de volgende thema's:

  • Onderzoek naar diversiteit van verwanten van voedingsgewassen (“crop wild relatives”, CWR's).
  • Etnomycologisch onderzoek in Afrika.
  • Valorisatie van taxonomische expertise door samenwerking met economische, ecologische en maatschappelijke spelers.

> Meer informatie over de projecten op de Engelse pagina