ICEDIG

Totaal digitaal!

"Innovatie en consolidatie voor grootschalige digitalisering van natuurlijk erfgoed" - is een door de EU gefinancierd project.  ICEDIG zal de realisatie van de nieuwe onderzoeksinfrastructuur DiSSCo ("Distributed System of Scientific Collections") ondersteunen door het ontwerpen en aanpakken van de technische, financiële, beleids- en overheids-aspecten.  Dit zal  nodig zijn om een dergelijk grootschalig gedistribueerd initiatief voor natuurwetenschappelijke collecties in heel Europa te beheren.

De moderne wetenschap vereist digitale toegang tot gegevens. De Europese collecties vertegenwoordigen 55% van de natuurwetenschappelijke collecties wereldwijd, met meer dan 1 miljard objecten, die 80% van de bio- en geodiversiteit in de wereld vertegenwoordigen. Slechts ongeveer 10% daarvan is digitaal gecatalogiseerd en 1-2% van de objecten is in beeld gebracht, waardoor de informatie onvoldoende wordt benut. Alleen al de schaal waarop en de complexiteit waarmee deze informatie gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt moet worden, vergen een uitbreiding van de technologische, sociaal-culturele en organisatorische capaciteit op het hele continent. 

Het nieuwe ESFRI-initiatief Distributed System of Scientific Collections (DiSSCo) gaat deze uitdaging aan. DiSSCo zal de toegang tot gegevensverzamelingen op een geharmoniseerde en geïntegreerde wijze in heel Europa verenigen. Het zal kritieke nieuwe inzichten uit geïntegreerde digitale gegevens mogelijk maken om een aantal van 's werelds grootste uitdagingen aan te pakken, zoals het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering. Er zal echter nieuw onderzoek en technologische innovatie nodig zijn om de uitdagingen van het efficiënt digitaliseren en naadloos toegankelijk maken van de collecties op te lossen. 

Voortbouwend op de resultaten van eerdere projecten en de deskundigheid van de gemeenschap en de industrie zal het ICEDIG-project alle technische, financiële, beleids- en overheids-aspecten voor de ontwikkeling en exploitatie van DiSSCo ontwerpen. Een consolidatiestroom zal een gedeeld bestuursmodel ontwikkelen ter ondersteuning van alle aspecten van de eenmaking van diensten, zoals de uitvoering van de beginselen van open toegang, stimuleringsregelingen, planning en prioritering, capaciteitsontwikkeling, enz. Een technologiestroom zal zich richten op de innovaties die nodig zullen zijn om binnen afzienbare tijd en tegen aanvaardbare kosten een aanzienlijk deel van de belangrijkste collecties te digitaliseren en petabyte-grote gegevens te beheren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in breed overleg met de bredere gemeenschap. De resultaten zullen bestaan uit prototypes, blauwdrukken, nieuwe werkstromen, nieuwe partnerschappen met de industrie. Ook modellen zullen de burger bij het proces te betrekken, waarmee ICEDIG de weg zal effenen voor een succesvolle opbouw van de DiSSCo-onderzoeksinfrastructuur.