Bijzondere planten uit Katanga

 

De kopergordel van Katanga in de Democratische Republiek Congo bestaat uit heuvels met extreem hoge concentraties koper in de bodem. Voor de meeste planten is dit metaal giftig, maar zo'n 600 soorten hebben zich aangepast aan de koperrijke grond. Tweeëndertig van deze soorten zijn uniek voor deze locatie en komen nergens anders voor. 

Deze flora, die wordt bedreigd door mijnbouwactiviteiten, vormt een waardevolle hulpbron voor vegetatieherstelprogramma's, voor het stabiliseren van met zware metalen verontreinigde bodems en het saneren ervan. 

De zadenbank van de Plantentuin is de enige ter wereld die 65 soorten (966 accessies) van de Katangese koperflora bewaart volgens internationale normen zodat deze unieke flora ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.