International Plant Sentinel Network

Door de toegenomen internationale handel en door klimaatswijzigingen breiden nieuwe plantenziekten en -plagen uit. Voor hun aanpak kennis nodig om waarschuwingssystemen en beschermingsmaatregelen uit te werken. Daarom werd het International Plant Sentinel Network (IPSN/ EUPHRESCO) opgericht, gecoördineerd door Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Binnen dit kader werd in 2017 het Belgian Plant Sentinel Network opgestart, dat zeven Belgische plantentuinen en arboreta met de nationale referentielaboratoria voor plantengezondheid verenigt met Plantentuin Meise als coördinator. Dit project wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De nadruk ligt op de uitbouw van een duurzaam netwerk waarin de experten van de laboratoria kennis doorgeven aan de tuinen. Ook wordt afgestemd hoe waarnemingen en staalnames het best gebeuren. Voor dit tweejarig project werden vier testcases geselecteerd van plagen op coniferen, eiken en olmen.

> Meer info : Download deze PDF (19Mo)