DiSSCo

Digitale eenmaking wereldwijd

Het Distributed System of Scientific Collections (DISSCo)is een nieuwe onderzoeksinfrastructuur (RI) van wereldklasse voor natuurwetenschappelijke collecties. Het DiSSCo RI werkt aan de digitale eenmaking van alle Europese natuurwetenschappelijke activa onder gemeenschappelijke beleidslijnen en praktijken voor curatie en toegang , Deze zijn erop gericht de gegevens gemakkelijk vindbaar, toegankelijker, interoperabel en herbruikbaar te maken (FAIR). Als zodanig maakt DiSSCo de transformatie mogelijk van een gefragmenteerd landschap van cruciale natuurwetenschappelijke collecties naar een geïntegreerde kennisbank. Deze verbindt alle collecties met elkaar en levert zo harde bewijzen over de natuurlijke wereld.

DiSSCo vertegenwoordigt de grootste formele overeenkomst ooit tussen natuurhistorische musea, botanische tuinen en universiteiten ter wereld die over zulke collecties beschikken.