Biodiversiteit bewaren

De plantendiversiteit wordt over heel de wereld bedreigd door habitatvernietiging, vervuiling, de verspreiding van invasieve soorten, overexploitatie en klimaatverandering. Dat is een groot probleem, want een diverse flora is cruciaal voor het functioneren van ecosystemen, en in heel wat plantensoorten liggen onvermoede schatten besloten, zoals molecules met geneeskrachtige eigenschappen. Het is dan ook van essentieel belang om de plantendiversiteit te vrijwaren. Ons onderzoek draagt bij tot de ontwikkeling van instrumenten voor het behoud van planten, zowel in hun natuurlijke omgeving als in de levende collecties en de zadenbank van de Plantentuin zelf.

Het conservatieonderzoek is georganiseerd in de volgende thema's:

  • Ex-situ conservatie van geselecteerde plantensoorten via bewaring van zaden in de zadenbank.
  • Ex-situ conservatie van geselecteerde plantensoorten in de levende verzameling.
  • Onderzoek naar de leefbaarheid van de populaties van zeldzame plantensoorten in België aan de hand van genetische en ecologische studies.
  • In-situ conservatie van geselecteerde plantensoorten door herintroductie en versterking van populaties in bedreigde ecosystemen.
  • Analyse van de kwetsbaarheid van plantensoorten (IUCN redlisting).

> Meer informatie over de projecten op de Engelse pagina