Belgische flora

Een reddingsboei voor de inheemse flora 

 

Plantentuin Meise huisvest de enige zadenbank in België. Ze is ondermeer gericht op het bewaren van bedreigde en zeldzame wilde soorten van de Belgische flora. Er worden zaden uit meer dan 1000 populaties van ongeveer 600 soorten bewaard (ongeveer de helft van alle Belgische rode-lijst soorten).  

Heel wat plantensoorten staan onder druk.  We zamelen nog steeds nieuwe soorten in. Het inzamelen van zaden vraagt heel wat menskracht en middelen. Jouw gift kan ons hierbij helpen.