Planten, een magneet voor dieren

Fauna

De variatie aan plantensoorten en leefgebieden, zorgt voor een grote diversiteit aan insecten : zoals bijvoorbeeld solitaire bijen, hommels, wespachtigen en vlinders.  Deze rijkdom trekt dan weer zangvogels en vleermuizen aan. In onze ijskelders overwinteren  verschillende soorten vleermuizen, waaronder  de in Vlaanderen zeldzame ingekorven vleermuis. De Plantentuin is ook de thuis van heel wat grotere dieren: vossen en marterachtigen, majestueuze roofvogels zoals uilen en buizerds. 

De  Plantentuin is daardoor een uitgelezen plek voor onderzoek en monitoring naar biodiversiteit. Observatie en monitoring van fauna in het domein helpen om veranderingen in het klimaat te weerspiegelen. Met die informatie kunnen we dan weer het beheer aanpassen.