De natuur een handje helpen

Graslandbeheer

In de Plantentuin vind je naast plantenverzamelingen ook echte wildernis. Kalktufbronnen met tufsteenformatie, beekbegeleidende bossen, beukenbos met voorjaarsbloeiers, beken en vijvers.

Tussen de bossen en vijvers strekken zich graslanden uit. Een deel maaien we kort als gazon.  Zo kan je er heerlijk op wandelen of picknicken. Het grootste deel,  bijna vier hectare, beheren we als hooiland of dotterbloemgrasland. We maaien  hier slechts één of twee keer per jaar, zodat soorten als echte koekoeksbloem, rietorchis, koninginnekruid of ratelaar de kans krijgen om te groeien. Meer planten betekent ook meer insecten. Minder vaak gras rijden betekent ook minder brandstof verbruiken. Kortom, beter voor leefomgeving en diversiteit.

De taluds rond de Rozentuin worden zelfs op ambachtelijke wijze gemaaid met de zeis.