Plantentuin als toevluchtsoord

Bedreigde soorten 

Plantentuin Meise staat niet alleen.  Een netwerk van organisaties wereldwijd werkt actief aan de bescherming van plantensoorten.

De Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN) stelt samen met wetenschappers een wereldwijde rode lijst op van bedreigde soorten. Ook de Plantentuin werkt hieraan mee door zoveel mogelijk bedreigde soorten te huisvesten. Zo herbergt Plantentuin  Meise op dit ogenblik meer dan 300 verschillende bedreigde soorten in zijn plantencollecties. In het Plantenpaleis wordt de IUCN-status van bedreigde soorten weergegeven op een rood label bij de planten.

Onder de leiding van Botanic Gardens Conservation International (BGCI) stellen botanische tuinen wereldwijd doelstellingen op voor het behoud van de plantendiversiteit. Zo willen we samen minstens 75% van de bedreigde plantensoorten wereldwijd behouden via collecties. Plantentuin Meise werkt mee aan deze doelstelling met een aantal collecties succulenten. Voor wolfsmelk (Euphorbia) rondden we in 2015 de kaap van 50% bedreigde soorten in collectie. 

Onder meer door hun populariteit bij verzamelaars zijn vele planten zoals orchideeën en cactussen in het wild met uitsterven bedreigd. Om de internationale handel in bedreigde planten- en diersoorten te reguleren werd in 1975 de ‘overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten’ (CITES) afgesloten. Als bevoegde instantie voor het plantenluik van CITES in België ontvangt Plantentuin Meise jaarlijks tientallen pakketten illegaal verhandelde en verzonden planten die door de douanediensten in beslag werden genomen. De Plantentuin zorgt voor identificatie en rapportering naar de bevoegde instanties en neemt de planten in bewaring.