Natuurlijk Erfgoed

Natuurhistorische collecties slaan de handen in elkaar

In dit project werkt men aan een modulair interoperabel databanksysteem en portaal voor Belgische natuurhistorische collecties

Het project zal een nieuw databasesysteem en zoekportaal ontwikkelen zodat er een optimale samenwerking ontstaat tussen alle Belgische natuurhistorische collecties. Het consortium zal de reeds lang bestaande interne expertise in Open Source systemen in de drie collectie-gebaseerde instellingen valoriseren om de verwachte doelen te bereiken, met respect voor de workflow in elke instelling.