LIFE19NAT/BE/000093 - LIFE Connexions (2021-2027)

Herintroductie van soorten

 


LIFE is het Europees subsidieprogramma ter ondersteuning van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het project ‘LIFE19NAT/BE/000093 - LIFE Connexions’ focust op 500 ha kalkgraslanden in Wallonië en Noord-Frankrijk. Het doel is het verbinden van deze habitats en het instandhouden van de typische plantensoorten. 

Plantentuin Meise draagt aan dit project bij door 14 soorten die kenmerkend zijn voor kalkgraslanden te herintroduceren in verschillende gebieden in het stroomgebied van de Maas. Vijf soorten worden geherintroduceerd als jonge planten (Gentiana cruciata, Gentianopsis ciliata, Pulsatilla vulgaris, Salvia pratensis en Trifolium montanum) en 9 soorten (waaronder een aantal orchideeën) worden ter plekke uitgezaaid.