Herbariumgebouw

Verticale schoonheid

Het Herbariumgebouw uit 1959-1962 is representatief voor het naoorlogse modernisme. Dit staat voor 'eerlijke' architectuur waarbij de structuur duidelijk herkenbaar en leesbaar moet zijn. In dit geval een reeks betonspanten, gestileerde handen, die het gebouw als het ware naar een hoger niveau tillen. Het gebouw heeft een lusvormige plattegrond. In de oorspronkelijke vorm was de invloed van Le Corbusier nog duidelijk zichtbaar, want de benedenverdieping was een open galerij, die naderhand werd dichtgemaakt. Het luchtige, speelse karakter ging daardoor verloren. 

Het vier verdiepingen tellende hoofdgebouw herbergt de bibliotheek en de administratie. De rest van het gebouw, dat een Y-vorm heeft, biedt onderdak aan de onderzoekers en het herbarium van de vaatplanten. In 1987 werd een nieuw herbariumgebouw aan het oude gebreid om de collectie cryptogamen in onder te brengen .