Ecosystemen begrijpen

Nu het milieu steeds meer onder druk komt te staan, moeten we ecosystemen in stand houden om onze planeet gezond te houden. Planten vormen een belangrijke structurele componenten van ecosystemen. Ze milderen de effecten van de klimaatverandering, spelen een belangrijke rol in de wereldwijde watercyclus en helpen in de strijd tegen woestijnvorming.

Onze onderzoekers gaan na hoe ecosystemen functioneren en hoe ze kunnen worden gemonitord. Ze bestuderen ook invasieve soorten, die een negatieve invloed kunnen hebben op inheemse ecosystemen.

 

Het ecosysteemsonderzoek is georganiseerd in de volgende thema's:

  • Inventarisatie en monitoring van de algen in aquatische ecosystemen.
  • Monitoring van de neofyten en invasieve soorten in België.
  • Onderzoek naar verandering in soortensamenstellingen van de flora van Midden-Afrika.
  • Inventarisatie en monitoring van de zwammen en lichenen van diverse ecosystemen in België.

> Meer informatie over de projecten op de Engelse pagina.