Zaden aanvragen

Uitwisselen van zaden tussen plantentuinen

 

Het verwerven en verdelen van zaden door Plantentuin Meise gebeurt volgens internationale afspraken zoals de Convention on Biological Diversity (CBD, Rio de Janeiro, 1992), de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), het Nagoya protocol (2014) en in overeenstemming met alle relevante conventies en wetten gerelateerd aan de bescherming van biologische diversiteit.

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke afspraken:

Plantentuin Meise is een geregistreerd lid van IPEN, het International Plant Exchange Network  wiens leden een gedragscode aanvaard hebben met betrekking tot toegang tot genetisch bronnen en het delen van de resulterende voordelen. Plantentuin Meise verdeelt enkel zaden aan andere IPEN-leden, tenzij een ‘Overeenkomst tot het leveren van levend plantenmateriaal voor niet commerciële doeleinden buiten het International Plant Exchange Network’ werd getekend door een daartoe bevoegd persoon.

De verzameling wilde bonen in Plantentuin Meise werd in 2012 geregistreerd onder het ‘Multilateral System of Access and Benefit-sharing’ (MLS), opgericht in het kader van het Internationaal Verdrag inzake plantaardige hulpbronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA). Levering van deze zaden en/of plantmateriaal is onderworpen aan de ondertekening van een Standard Material Transfer Agreement (SMTA), met behulp van de "Online SMTA Generating and Reporting tool" (OSGR) van de MLS.


Aanvragen voor zaden moeten worden ingediend bij de curator van de zadenbank: seedbank@botanicgardenmeise.be