Onze missie

"Het plantenrijk ontdekken, onderzoeken en
beschermen en met deze kennis samen bouwen aan
een duurzame toekomst." Steven Dessein, administrateur-generaal

Een Plantentuin met een rijke geschiedenis…


De geschiedenis van de Plantentuin gaat terug tot 1796. Daarmee is de instelling ouder dan het koninkrijk België en hebben we dus al meer dan twee eeuwen ervaring met planten. De Plantentuin omvat 92 hectaren met heel wat historische gebouwen, waaronder een kasteel met een toren uit de 12de eeuw.

Sinds 1 januari 2014 draagt de Plantentuin officieel de naam "Agentschap Plantentuin Meise"; de Vlaamse overheid beheert de Plantentuin. Op de site werken naast 150 medewerkers van de Vlaamse overheid ook 30 medewerkers van de Franse gemeenschap. In de Raad van Bestuur worden ook twee leden aangeduid door de Franse Gemeenschapsregering. Het wetenschappelijk patrimonium (bibliotheek, herbarium, collecties) is voor een groot deel federaal en in bruikleen gegeven aan de Plantentuin. 

Met unieke collecties…

De Plantentuin heeft een groot herbarium met ongeveer vier miljoen specimens waaronder het grootste rozenherbarium ter wereld en belangrijke historische collecties uit Brazilië en Centraal-Afrika. De Plantentuin heeft ook een botanische bibliotheek met meer dan 200.000 werken, met publicaties van de 15de eeuw tot vandaag.

Met de missie om planten te bewaren voor de toekomst…

De Plantentuin bewaart meer dan 18.000 verschillende soorten levende planten, waaronder verschillende bedreigde soorten, zoals de Laurentpalmvaren (Encephalartos laurentianus). Daarnaast is er een internationaal erkende zadenbank met onder andere zaden van talrijke wilde bonensoorten.

Om planten en fungi te bestuderen…

De activiteiten van onze wetenschappers om de diversiteit van planten, paddenstoelen en wieren in kaart te brengen en te bestuderen, bestrijken de hele wereld, van Antarctica tot de regenwouden van Congo. Het wetenschappelijk werk spitst zich toe op een correcte en wetenschappelijke identificatie van plantensoorten. Wat zijn de kenmerken van een soort? Hoeveel soorten zijn er? Hoe kunnen we soorten van elkaar onderscheiden? Zonder antwoorden op deze fundamentele vragen kan geen enkele economische activiteit gebaseerd op planten of van planten afgeleide producten plaatsvinden. Het kennen van de wetenschappelijke naam van een soort is de sleutel om alle informatie over die soort te ontsluiten. Een correcte identificatie helpt bijvoorbeeld om giftige soorten te onderscheiden van aanverwante medicinale planten of om bedreigde soorten te identificeren die nood hebben aan beschermingsmaatregelen.

Om kennis over planten te verspreiden…

Jaarlijks bezoeken ongeveer 200.000 mensen de Plantentuin. De meeste bezoekers kennen vooral de plantenverzamelingen en de serres, maar er is natuurlijk veel meer. Onze wetenschappers delen met passie en enthousiasme hun kennis met het publiek. De Plantentuin ontwikkelde een hele reeks instrumenten om de kennis over planten zo efficiënt mogelijk te verspreiden en om het publiek bewust te maken van de noodzaak van plantenconservatie.


> Download ons laatste Jaarverslag (2023) 

> Al onze Jaarverslagen zijn beschikbaar op Scribd