Biologische waterkwaliteitsbepaling

Biologische waterkwaliteitsbepaling op basis van diatomeeënsamenstelling


De samenstelling van diatomeeëngemeenschappen wordt sterk beïnvloed door externe factoren zoals waterkwaliteit en watertemperatuur. Hierdoor zijn deze eencellige algen uitstekende bioindicatoren om de waterkwaliteit van oppervlaktewateren te monitoren. In Vlaanderen is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. De Plantentuin heeft in de analyse van diatomeeën een belangrijke expertise opgebouwd die ze via externe expertiseopdrachten weet te valideren.

> Meer informatie