Synthesys+

Met zorg bewaren

SYNTHESYS beoogt de totstandbrenging van een toegankelijke, geïntegreerde Europese hulpbron voor gebruikers van onderzoek in de natuurwetenschappen. SYNTHESYS zal een gedeelde, kwalitatief hoogstaande aanpak creëren voor het beheer, de bewaring en de toegang tot toonaangevende Europese natuurhistorische collecties.

Een kernelement van SYNTHESYS is het verschaffen van gefinancierde bezoeken van onderzoekers (toegang) tot de 390.000.000 specimens die de SYNTHESYS-instellingen bewaren. In het bijzonder de 4.049.800 typespecimens.

Naast de toegang is er een gezamenlijke onderzoeksactiviteit (JRA) om de kwaliteit van en de toegang tot digitale collecties en gegevens binnen natuurhistorische instellingen te verbeteren door virtuele collecties te ontwikkelen.

Netwerkactiviteiten (NA) zullen zorgen voor een betere kwaliteit en kwantiteit van online-collectie-informatie voor virtuele gebruikers en zullen benchmarks voor beste praktijken op het gebied van collectieverzorging toepassen om de normen op te trekken en de toegankelijkheid van de collecties voor alle fysieke gebruikers te verbeteren.