[Science news] - Uitdagingen om uitgestorven plantensoorten terug tot leven te wekken - case study met Bromus bromoideus

do 27 feb.

De herintroductie van plantensoorten is een techniek die in toenemende mate wordt gebruikt om uitgestorven populaties in een bepaald gebied te herstellen. Deze aanpak kan ook worden overwogen voor uitgestorven soorten, maar het proces van hun herintroductie biedt extra uitdagingen. 

Een recente studie (*) uitgevoerd door verschillende Belgische wetenschappelijke instellingen, waaronder de Plantentuin Meise, biedt een kader voor het analyseren van de beperkingen voor de herintroductie van uitgestorven soorten op basis van de case study van Bromus bromoideus, een endemische soort van Zuid-België en Noord-Frankrijk die sinds 1935 in het wild uitgestorven is. De soort bestaat nog steeds in ex situ collecties, waar de zaden tot een vochtgehalte van 5% worden gedroogd en sinds enkele decennia bij -20 °C worden bewaard. In die omstandigheden hebben de zaden een lange levensvatbaarheid aangetoond. 

Projectpartners hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de risico's te beoordelen die samenhangen met de herintroductie van een lang uitgestorven soort. Verschillende uitdagingen werden geïdentificeerd. Biologische beperkingen zijn bv. de vage taxonomie van de soort, de onbekende oorsprong van de zaden en de ongedocumenteerde ex situ-opkweek, evenals de waarschijnlijk lage genetische diversiteit van het materiaal dat beschikbaar is voor herintroductie. Ecologische beperkingen hebben te maken met de habitat van de soort. B. bromoideus heeft geen bekende natuurlijke habitat en werd enkel in akkerland waargenomen, dat per definitie onbeschermd en sterk geantropiseerd is. 

Deze studie toont het belang aan van een vooronderzoek dat alle aspecten van technische haalbaarheid, wetenschappelijke rechtvaardiging, biologische en maatschappelijke risico's aanpakt. Op basis van deze oefening en geïnspireerd door internationale normen hebben de auteurs een beslissingsondersteunend hulpmiddel ontwikkeld om natuurbeschermers te helpen een uitgestorven plantensoort op de best mogelijke manier terug tot leven te wekken.

(*) Godefroid S., Piqueray J., Delescaille L.M., Monty A., Mahy G. 2020. A framework to identify constraints to post-extinction recovery of plant species—Application to the case of Bromus bromoideus. Journal for Nature Conservation 54: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125802