[Science news] - Een derde van de Afrikaanse flora met uitsterven bedreigd

di 28 jan

Een internationaal team van onderzoekers, waaronder twee van Plantentuin Meise, berekenden de mate van bedreiging van de Afrikaanse flora. De resultaten zijn alarmerend en suggereren dat bijna een derde (31,7%) van de tropisch Afrikaanse plantensoorten met uitsterven wordt bedreigd.

Tropisch Afrika herbergt meer dan 30.000 soorten planten, maar klimaatverandering en bevolkingsdruk zetten de ecosystemen onder druk. Kennis over hoeveel soorten ‘met uitsterven bedreigd’ zijn laat toe om de nodige beschermingsmaatregelen te formuleren. De Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) bepaalt de beschermingsstatus van de meeste gewervelde dieren, maar planten zijn veel minder goed gedocumenteerd, vooral in de tropen.

Met behulp van een nieuwe aanpak, gebaseerd op de standaard IUCN procedures, bepaalden onderzoekers de beschermingsstatus van de Afrikaanse flora op een continentale schaal. Dankzij grote digitaliseringsinspanningen van Plantentuin Meise en vele andere natuurhistorische collectie-instituten hebben onderzoekers nu toegang tot bijna 600.000 locatiegegevens van meer dan 22.000 Afrikaanse plantensoorten. Deze informatie werd gecombineerd met geografische gegevens over houtkap, landbouw, verstedelijking, mijnbouw en andere menselijke invloeden. Het resultaat daarvan is een kaart met de bedreigde plantensoorten.

De resultaten verrasten ook de onderzoekers, te meer omdat de schattingen conservatief zijn en nog geen rekening houden met de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De meest kwetsbare gebieden zijn de West-Afrikaanse regenbossen, het zuiden van de Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Centraal-Tanzania.

Relevante publicaties: 

Stévart T., Dauby G., Lowry II P.P., Blach-Overgaard A., Droissart V., Harris D.J., Mackinder B.A., Schatz G.E., Sonké B., Sosef M.S.M., Svenning J.-C., Wieringa J.J. & Couvreur T.L.P., 2019. A third of the tropical African flora is potentially threatened with extinction. Science Advances 5(11): eaax9444. DOI: 10.1126/sciadv.aax9444