[Science news] - Onderzoek naar invasieve lookalikes van de inheemse plantensoort Artemisia vulgaris (bijvoet)

di 28 jan

Artemisia vulgaris is in West-Europa een talrijke en wijd verspreide inheemse soort. De plant behoort tot een taxonomisch complexe groep die vooral voorkomt in het Verre Oosten. Morfologisch gezien lijken deze soorten allemaal sterk op elkaar en de onderlinge verschillen zijn zeer subtiel. Deze nauw verwante soorten zijn in Europa dan ook niet goed bekend en worden gemakkelijk over het hoofd gezien. In tegenstelling tot de bij ons inheemse bijvoet, hebben de uitheemse verwanten forse wortelstokken; ze gedragen zich vaak als ongewenste invasieve onkruidsoorten.

Plantentuin Meise bestudeert dit soortencomplex al sinds vele jaren, niet alleen op basis van klassieke morfologische studies, maar ook met behulp van moderne technieken (DNA-sequencing, genoomgewichtbepaling). In België en diverse andere West-Europese landen stelden we de aanwezigheid vast van verschillende Oost-Aziatische Artemisia-soorten die alle goed lijken op de inheemse bijvoet. Artemisia verlotiorum en A. princeps, beide met hun voornaamste verspreiding in China en Japan, blijken volledig ingeburgerd te zijn en nemen de laatste tijd sterk toe. De laatste soort was nog niet eerder van Europa bekend. Tijdens het onderzoek werden ook verschillende andere Artemisia-soorten geïdentificeerd, maar geen enkele daarvan vormt momenteel een probleem.

Vroegtijdige opsporing, gebaseerd op een correcte determinatie, en een snelle en effectieve respons zijn essentieel voor een kostenefficiënte aanpak van het probleem van invasieve plantensoorten.


Foto : Op de foto is de inheemse Artemisia vulgaris te zien (enkele uitgebloeide stengels in de voorgrond) met A. princeps (donkergroene massa vegetatie) in de haven van Antwerpen.