[Science News] - De herkomst van zaden zorgt voor een groot verschil bij de groei van plantensoorten na herintroductie in de natuur

di 26 mrt.

Onderzoekers van Plantentuin Meise kweekten in 2014 en 2015 meer dan 9.000 planten van verschillende bedreigde soorten (Arnica montana, Campanula glomerata en Helichrysum arenarium) op om ze daarna in het wild te herintroduceren. Dit project, te ontdekken in deze video, kaderde in het LIFE-project "Herbages" (LIFE+11NAT/BE/001060). 

Het onderzoeksteam monitorde door de jaren heen de ontwikkeling van de planten aan de hand van de volgende variabelen: overleving, vruchtbaarheid, lengte van de langste bloemstengel of diameter van de rozet (afhankelijk van de soort), aantal bloemstengels en aantal bloemen (of bloemhoofdjes) per bloemstengel.

De resultaten laten zien dat de oorsprong van de zaden een significante invloed had op de drie bestudeerde soorten voor ten minste drie ontwikkelingsvariabelen. Dit is de eerste keer dat een dergelijk effect zo uitgesproken blijkt te zijn op zowel de vegetatieve als de bloemontwikkeling voor drie soorten die geherintroduceerd zijn met behulp van zaden van wilde populaties binnen dezelfde ecoregio. Het effect van de oorsprong van de zaden bleef door de jaren heen bestaan, wat erop wijst dat deze factor minstens zo belangrijk is als de geschiktheid van de habitat of de variabiliteit van de omgeving.

Deze resultaten tonen het belang aan van de keuze van de bronpopulatie als het gaat over herintroducties. Ze ondersteunen ook het belang van een sterke multisource- en multisite-aanpak voor toekomstige herintroducties van bedreigde soorten.


Bron: Tardy R., Godefroid S. 2024. Effect of seed origin on vegetative and floral performances of plants reintroduced into the wild. Plant Ecology: https://doi.org/10.1007/s11258-024-01403-y