[Science News] - Een kader voor het traceren van hout na de invasie in Oekraïne

ma 11 mrt

Het behoud van bossen is wereldwijd een prioriteit geworden. Ontbossing en illegale houthandel blijven hardnekkige problemen die bosecosystemen bedreigen. Onderzoekers hebben innovatieve wetenschappelijke methoden om de herkomst van hout te identificeren, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Nature Plants (1).  

 Na de invasie van Oekraïne door Rusland werd de legaliteit van hout uit bepaalde regio's in twijfel getrokken, wat de dringende behoefte aan betrouwbare methoden om de herkomst van hout te identificeren onderstreepte. Met dit doel voor ogen heeft een internationaal team van onderzoekers geavanceerde methoden ontwikkeld, waarbij technieken zoals Stable Isotope Ratio Analysis (SIRA) en Trace Element Analysis (TEA) worden gecombineerd, om robuuste modellen op te stellen voor het verifiëren en bepalen van de herkomst van hout.

Concreet verzamelden ze duizenden monsters van 24 houtsoorten uit 12 landen. Een deel van de monsters werd geanalyseerd met behulp van stabiele isotopenverhoudingen en sporenelementanalyses. Deze technieken leveren een chemische vingerafdruk op van het hout. Dat staat rechtstreeks in verband met de locatie waar die specifieke boom gegroeid is. Door deze gegevens te combineren met verspreidingsgegevens van soorten in een machine-learningmodel, kunnen we nu exact traceren waar een stuk hout vandaan komt.

 Het onderzoek leidde tot het opzetten van een uitgebreide referentiedatabase over Oost-Europees hout, waaronder berk, beuk, den en eik, afgestemd op producten die onder sancties vielen na de invasie in Oekraïne. Deze gegevens hielpen bij de ontwikkeling van methoden om de authenticiteit van de herkomst van hout te verifiëren en zelfs de locatie van de houtkap nauwkeurig te achterhalen.

 "We zijn verheugd deze belangrijke vooruitgang in de strijd tegen illegale houthandel te kunnen presenteren," zegt Victor Deklerck, directeur wetenschap bij World Forest ID, gevestigd in Plantentuin Meise. "Onze methoden bieden een concrete oplossing om ervoor te zorgen dat het gebruikte hout afkomstig is van legale en duurzaam beheerde bronnen, en dragen zo bij aan het behoud van deze kostbare bosecosystemen." 

Dankzij deze nieuwe wetenschappelijke methoden vonden inspecteurs van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Leefmilieu onlangs bewijzen dat er Russisch hout werd geïmporteerd ondanks het embargo.

Deze methodes kwamen tot stand als samenwerking tussen World Forest ID, Universiteit Gent, Preferred by Nature, Royal Botanic Gardens Kew, Agroisolab GmbH en de Universiteit van Gothenburg.

 

(1) Publicatie:

A framework for tracing timber following the Ukraine invasion.
Thomas Mortier, Jakub Truszkowski, Marigold Norman, Markus Boner, Bogdan Buliga, Caspar Chater, Henry Jennings, Jade Saunders, Rosie Sibley, Alexandre Antonelli, Willem Waegeman, and Victor Deklerck. Nature Plants.

DOI : 10.1038/s41477-024-01648-5 
Link : https://www.nature.com/articles/s41477-024-01648-5