Aanplant van een nieuw moerasbos in de Plantentuin

do 15 feb

Op 15 februari hielpen meer dan 100 vrijwilligers bij de aanplant van een nieuw moerasbos in de Plantentuin! Samen plantten ze meer dan 2500 bomen langs de Amelvonnesbeek om zo een nieuw bos te creëren.

Deze plantactie volgt op de realisatie van de hermeandering van de Amelvonnesbeek, in oktober 2023. Deze hermeandering en de aanplanting van het moerasbos zorgt voor ruimte voor natte natuur,  en vertraagt de waterafvoer wat overstromingsrisico's vermindert.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en het team van Bûûmplanters.