[Science News] - Een nieuw levermos ontdekt op Hawaï, niet alleen een nieuwe soort, maar tegelijk ook een nieuw geslacht en een nieuwe familie!

ma 12 feb

Een internationaal team van mossenspecialisten, waaronder een onderzoeker van Plantentuin Meise, ontdekte op Hawaï een nieuw soort levermos en gaf het de naam Kahakuloa operculispora.

De geslachtsnaam Kahakuloa slaat op locatie waar het levermos aangetroffen werd. Operculispora verwijst dan weer naar de zeer ongebruikelijke sporenkarakteristieken, die bij geen enkele andere mosachtige voorkomen.

Onderzoek via rasterelektronenmicroscopie, lichtmicroscopie en moleculaire analyse toonde aan dat de nieuwe soort in geen enkele bekende familie of geslacht past en dus een nieuw geslacht vertegenwoordigt, Kahakuloa, in de nieuwe levermossenfamilie Kahakuloaceae. 

De ontdekking van een nieuw geslacht, laat staan een nieuwe familie, is een zeldzame gebeurtenis in de biologie. Hoewel Hawaï heel rijk is aan endemische soorten en geslachten, met bijna 90% van de inheemse plantensoorten die alleen op Hawaï voorkomen, is er geen andere plantenfamilie die endemisch is voor de regio. De nieuwe ontdekking bevestigt de buitengewone rijkdom van de biodiversiteit van Hawaï en het belang ervan voor natuurbehoud.


Publication

Freire A.V., Judziewicz E.J., Cargill D.C., Forrest L.L., Gradstein S.R., Pezzillo Z., Oppenheimer H.L., Pezzillo Z . & Sepsenwol S. 2023. Kahakuloa operculospora, a new Hawaiian species of simple thalloid liverworts in a new genus and family, Kahakuloaceae (order Fossombroniales). Bryophyte Diversity and Evolution 46: 10–34.

https://doi.org/10.11646/bde.46.1.4