[Science news] - Nieuwe zandbijensoort ontdekt in Plantentuin Meise

ma 12 jun.

De inventarisaties van Aculea, dat zijn de vrijwilligers van de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt,  hebben geleid tot een bijzondere ontdekking voor België: een zandbijensoort die nooit eerder in ons land was waargenomen. 

Tijdens een trainingssessie van Natuurpunt Studie voor de vrijwilligers van Aculea, anderhalf jaar na de vondst, werden verzamelde exemplaren onder de loep genomen. Thomas Wood, internationaal zandbijenexpert, die verschillende specimens controleerde, kon de soort op naam brengen en bevestigde dat het om Andrena assimilis ging, een nieuwe soort voor ons land.

Zandbijen (Andrena) is een geslacht van bijensoorten die hun nesten graven in de grond, vaak in zandgebieden. Ze zijn belangrijk voor de bestuiving van veel wilde en gecultiveerde planten.

De ontdekking van een nieuwe wilde bijensoort in België is een zeldzame gebeurtenis. Deze ontdekking onderstreept het belang van het veldwerk en de expertise van vrijwilligersgroepen. Ze toont ook de rijkdom aan biodiversiteit in botanische tuinen, die als toevluchtsoord voor bestuivers kunnen dienen.

Meer info: https://www.natuurpunt.be/nieuws/bijzondere-vondsten-2022-20230327