[Science news] - Plantentuin Meise spot 19 nieuwe soorten korstmossen en korstmospaddenstoelen in de Semoisvallei

wo 31 mei

Bij recent onderzoek van de Semoisvallei tussen Bouillon en Bohan heeft men de aanwezigheid van negentien soorten korstmossen en korstmospaddenstoelen (paddenstoelen die als parasiet op korstmossen leven) aangetoond die nooit eerder in België waren waargenomen. De inventarisatie werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift van Plantentuin Meise ‘Dumortiera’.

Tijdens de inventarisatie die in dit deel van de Semoisvallei werd uitgevoerd, aan de hand van meerdere terreinbezoeken, werden in totaal 335 soorten en 24 soorten korstmospaddenstoelen opgetekend, waarvan dus 19 soorten die nieuw zijn voor ons grondgebied. Daardoor kunnen we vermoeden dat bij extra onderzoek, nog meer soorten aan dat lijstje toegevoegd kunnen worden.

De negentien soorten die nieuw zijn voor België: Abrothallus caerulescens, Arthonia digitatae, A. graphidicola, Bacidina piceae, Chaenothecopsis ochroleuca, Cresponea premnea, Dirina fallax, Lecanora cenisia, Lichenostigma alpinum, Mycoblastus caesius, Polycoccum microsticticum, Porina collina, Placopyrenium breussii, Ramonia chrysophaea, Rhizocarpon postumum, Rimularia intercedens, Synarthonia leproidica, Verrucaria devensis en V. lapidicola. 

Voor verschillende korstmossen die voorheen in België slechts van één of twee vindplaatsen bekend waren, werden in de Semoisvallei nieuwe vindplaatsen ontdekt. Dit is het geval voor bijvoordbeeld het korstmos Strigula taylorii, die in België in opmars is, wellicht door de klimaatverandering; het is een soort die normaal zuidelijker (submediterraan/subatlantisch) wordt aangetroffen.

Er zijn ook verschillende struik- en bladvormige korstmossen waargenomen, deze zijn wat opvallender dan de korstvormige soorten. Naar het voorkomen van een aantal van deze soorten (Dermatocarpon meiophyllizum, Leptogium cyanescens, Nephroma parile, Ricasolia virens, Peltigera leucophlebia, Scytinium palmatum en Vahliella leucophaea) was men bijzonder benieuwd, gezien er materiaal uit de Semoisvallei, door C.H. Delogne verzameld in de 19e eeuw, aanwezig is in het herbarium van Plantentuin Meise. Wat bleek?  De soort Ricasolia virens, die in Europa sterk achteruitgaat, werd op twee plaatsen herontdekt, terwijl drie andere soorten (Ephebe lanata, Massalongia carnosa en Polychidium muscicola) niet meer werden waargenomen en momenteel in België als uitgestorven worden beschouwd, wat wijst op een belangrijke verandering in de flora sinds de tijd van Delogne.

Deze studie benadrukt het belang van de bescherming van oude bossen en rotspartijen, die belangrijke groeiplaatsen zijn voor de biodiversiteit en het behoud van soorten. De auteur van het artikel, korstmossenspecialist Damien Ertz, geeft nog mee dat bepaalde habitats beter te beschermen zouden moeten worden als reservaat en de houtkap op steile rotshellingen beperkt zou moeten worden.

Publicatie

Damien Ertz. (2023). Les lichens et les champignons lichénicoles de la vallée de la Semois entre Bouillon et Bohan, avec dix-neuf espèces nouvelles pour la Belgique. Dumortiera, 121, 18–44.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7830895