[Science news] - Nieuwe publicatie: Wereldwijde strategie voor de instandhouding en het gebruik van Vignabonen

vr 26 mei

Er werd een wereldwijde strategie voor het behoud en gebruik van Vignabonen gepubliceerd. De strategie wil een kader bieden voor een efficiënte bewaring van belangrijke collecties van Vignabonen en hun wilde verwanten. Het initiatief om de strategie voor te bereiden werd geleid door het World Vegetable Center (WorldVeg) in samenwerking met verschillende instituten en genenbanken, waaronder Plantentuin Meise.

Het geslacht Vigna omvat meer dan 100 wilde soorten en 10 gedomesticeerde soorten die als groente of peulvrucht voor menselijke consumptie worden geteeld, voornamelijk in tropische en subtropische klimaten in Azië en Afrika. De Vignakiemplasmacollecties die in verschillende genenbanken over de hele wereld worden bewaard, bevatten nieuwe genetische hulpbronnen voor onderzoek en gewasverbetering. Volgens onderzoek in het kader van deze publicatie, worden er in alle genenbanken samen maar liefst 129.903 Vignastalen gevonden. Plantentuin Meise bezit de meeste diverse collectie van allemaal wat het aantal soorten betreft, maar per soort zijn er slechts een beperkt aantal stalen opgeslagen. 

In de voorgestelde strategie worden verschillende belangrijke doelstellingen voor de komende jaren voorgesteld: 

  • Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande wereldwijde samenwerking; 
  • Bevorderen van duplicatie van collecties uit veiligheidoverwegingen via samenwerking met onderzoeks- en kweekinstituten; 
  • Genenbanken en andere instituten moeten nauw samenwerken bij de karakterisering van het kiemplasma en deze gegevens toevoegen aan wereldwijde databanken om lacunes in de collecties op te sporen en het aantal dubbele collecties te verminderen;
  • Behoud van bedreigde wilde verwanten, steun voor en nadruk op het belang van succesvolle pre-breeding, waarbij het gebruik van gewassoorten uit verschillende genenpools die in het verleden zijn verwaarloosd, wordt aangemoedigd;
  • Werken aan de ontwikkeling van een sterk gemeenschappelijk internationaal platform dat kleine genenbanken bijstaat door technische en financiële steun te verlenen voor de instandhouding van germplasma;
  • Versterken van de instandhouding van genetische bronnen van Vigna in de natuur. 

De publicatie van de wereldwijde strategie voor de instandhouding en het gebruik van Vignabonen zal naar verwachting een basis bieden voor het mondiale systeem van instandhouding van collecties die gewasdiversiteit bewaren. Het resultaat van dit werk is in open-access vorm beschikbaar voor onderzoekers en mensen die werken aan behoud en gebruik van plantaardige genetische hulpbronnen wereldwijd.

Publicatie

Nair, Ramakrishnan M., Pujar, Mahesh, Cockel, Christopher, Scheldeman, Xavier, Vandelook, Filip, van Zonneveld, Maarten, Takahashi, Yu, Tallury, Shyam, Olaniyi, Oyatomi, & Giovannini, Peter. (2023). Wereldwijde strategie voor het behoud en gebruik van Vigna. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.7565175