[Science news] - Biodiversity Building Blocks for Policy: B-Cubed

di 9 mei

Om de omvang van de biodiversiteitscrisis beter te begrijpen en beleidsmakers te leiden bij hun beslissingen om de biodiversiteit wereldwijd te beschermen, hebben we beschikbare, betrouwbare en reproduceerbare gegevens nodig. Het B-Cubed project (Biodiversity Building Blocks for Policy) beoogt biodiversiteitsmonitoring te transformeren van een arbeidsintensieve activiteit naar een snel proces, afgestemd op de noden van beleidsmakers. 

B-Cubed, een recent gefinancierd Horizon Europe project onder leiding van de Plantentuin en in samenwerking met 12 andere partners, ging van start met een kick-off meeting in de Plantentuin op 13 en 14 maart. Het B-Cubed consortium zal zich focussen op de ontwikkeling van data cubes (multidimensionale reeks van gegevens) voor biodiversiteitsmonitoring. In deze cubes worden biodiversiteitsgegevens afkomstig van musea, herbaria, remote sensing en (burger)wetenschapsprojecten gestandaardiseerd en geaggregeerd zodat ze integraal benut kunnen worden. 

B-cubed zal samenwerken met en verder bouwen op reeds bestaande Europese en internationale biodiversiteitsinitiatieven zoals de Essential Biodiversity Variables. Samen met andere milieugegevens en scenario’s, zal men deze cubes kunnen gebruiken om modellen en indicatoren voor biodiversiteit te creëren zowel voor het verleden, heden, als de toekomst. Deze geavanceerde voorspellingsmodellen leveren nauwkeurige, betrouwbare en begrijpbare info over de toestand en veranderingen in de biodiversiteit. Gebruikers zoals onderzoekers zullen deze modellen in realtime kunnen gebruiken in de cloud. 

De producten van dit project zullen up-to-date worden gehouden en het consortium zal workflows ontwikkelen om aan de slag te gaan met data cubes bij het modelleren en het berekenen van beleidsindicatoren. Ook zal B-Cubed vier casussen uitvoeren om na te gaan of de ontwikkelde tools gebruiksvriendelijk en doeltreffend zijn. 

Om op de hoogte te blijven, kan je het project volgen op Twitter, LinkedIn en GitHub. Binnenkort volgt er ook meer info over de B-Cubed website.