[Science news] - Nieuwe publicatie over de mossen (bryofyten) van Centraal-Afrika

ma 8 mei


Plantentuin Meise bestudeert al bijzonder lang de planten in Centraal-Afrika. De reeks ‘Flore d'Afrique centrale’ waarmee we in 1942 zijn begonnen, brengt degrote diversiteit in kaart voor de bloeiende planten en varens van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi. Nu publiceren we het eerste deel over de bryofyten (dat zijn demossen, levermossen en hauwmossen). De publicatie is van de hand van S. Robbert Gradstein, onbezoldigd wetenschappelijk medewerker vanPlantentuin Meise sinds 2021.

Centraal-Afrika is een belangrijk centrum van diversiteit voor bryofyten en we bewaren veel stalen in ons herbarium. De identificatie van dit materiaal blijft echter moeilijk door het ontbreken van een uitgebreide handleidingvoor de regio. Bryofyten zijn een oude groep van landplanten die zich door sporen in plaats van door zaden verspreiden; wereldwijd zijn ongeveer 16.000 soorten bekend.

Zij behoren tot de oudstegroepen planten die vanuit het water op het land konden gedijen, ongeveer 500 miljoen jaar geleden. Ze verschillen in veel opzichten van bloeiende planten en varens, zoals de afwezigheid van wortels en transportweefselen de afwezigheid van een waterdichte laag (cuticula) om ze tegen uitdroging te beschermen. Alle bryofyten groeien daarom bij voorkeur in een vochtige omgeving. Ze spelen een belangrijke rol in het ecosysteem door hun vermogen om regenwater op te vangen en vast te houden, waardoor erosie wordt voorkomen. Bovendien kunnen dikke matten van bryofyten een substraat of schuilplaats vormen voor een groot aantal andere organismen, zoals ongewervelden, diatomeeën en andere micro-organismen. Vanwege hun gevoeligheid voor milieuveranderingen zijn bryofyten goede ecologische indicatoren van verstoring en klimaatverandering.

Het nieuw verschenen eerste deel over bryofyten geeft een korte inleiding tot de kenmerken en classificatie van bryofyten en een identificatiesleutel voor de drie afdelingen (mossen, levermossen, hauwmossen). Bovendien vermeldt dit deel één soort als nieuw voor Afrika en wordt de aanwezigheid in Afrika van een andere soort, die voorheen als twijfelachtig werd beschouwd, bevestigd. Deze nieuwe publicatie zal hopelijk een nuttig instrument blijken voor botanisch onderzoek en studiein Centraal-Afrika. 

 

Deze nieuwe publicatie is te koop in onze online shop.