[Science news] - Wilde Robusta koffie populaties in Yangambi (DR Congo) herbergen een hoge genetische diversiteit

wo 4 jan.

De gene flow in soorten in de ondergroei van tropische bossen kan sterk beïnvloed worden door bosdegradatie met mogelijk genetische erosie en verandering in de genetische structuur van de populaties tot gevolg. In tropische Afrika was er nog weinig onderzoek over deze processen. Robustakoffie (Coffea canephora) is een economisch belangrijke soort die voorkomt in de ondergroei van het tropisch regenwoud in Centraal- en West-Afrika. Ze werd gebruikt als modelsoort om de effecten van bosdegradatie en bosregeneratie in tropische bossen te bestuderen.

Een onderzoeksteam van Plantentuin Meise, KU Leuven, ILVO en de universiteit van Kisangani hebben de genetische diversiteit en structuur van wilde robustakoffie in Yangambi onderzocht en hun relatie met bosverstoring. Meer dan 250 robustakoffiestruiken werden ingezameld in oude onverstoorde en oude verstoorde bosplots, alsook in plots in bossen die geregenereerd zijn over de laatste decennia.

Het genotyperen van de ingezamelde koffieplanten onthulde een hoge genetische diversiteit in de Yangambi-regio, terwijl er geen bewijs is gevonden van genetische erosie ten gevolge van bosverstoring. De huidige genetische structuur van de populaties wordt gestuurd door de geografische locatie. Tevens, kwamen men tot de conclusie dat koffiepopulaties in geregenereerde bosdelen afkomstig zijn van naburige populaties en dat deze onderhevig waren aan founder effects.

Dit onderzoek illustreert het feit dat wilde robustakoffiepopulaties in Yangambi nog steeds een hoge genetische diversiteit herbergen, en kan gebruikt worden als een startpunt voor toekomstige onderzoek om de invloed van bosdegradaties op deze populaties beter te begrijpen. 


Publicatie

Depecker, J., Verleysen, L., Asimonyio, J.A. et al. Genetic diversity and structure in wild Robusta coffee (Coffea canephora A. Froehner) populations in Yangambi (DR Congo) and their relation to forest disturbance. Heredity (2023). https://doi.org/10.1038/s41437-022-00588-0


Pictures : © CIFOR/Alex Fassio