[Science news] - Baanbrekend werk aan uitgestorven planten identificeert 161 soorten die in aanmerking komen voor de-extinctie

di 20 dec

Het tot leven wekken van uitgestorven soorten is een fascinerend en uitdagend idee voor wetenschappers en het grote publiek. Terwijl er enige theoretische vooruitgang is geboekt voor dieren, is de resurrectie van uitgestorven planten (de-extinctie sensu lato) een relatief recent besproken onderwerp.

Een studie uitgevoerd door een internationale groep van 32 instellingen, waaronder Plantentuin Meise, rapporteert de eerste lijst van kandidaten voor de-extinctie van planten op basis van de daadwerkelijke beschikbaarheid van zaden in herbariumspecimens van in het wild uitgestorven planten. We hebben wereldwijd uitgestorven zaadplanten beoordeeld met behulp van online bronnen en aanvullende literatuur over nationale rode lijsten, resulterend in een lijst van 361 uitgestorven taxa. Vervolgens hebben we een methode voorgesteld om prioriteit te geven aan kandidaten voor de-extinctie van zaadplanten uit diaspores die worden aangetroffen in herbariumspecimens. Ten slotte hebben we door gegevens over het gedrag en de levensduur van zaden te combineren, evenals de leeftijd van de exemplaren in de nieuwe 'beste de-extinctie-kandidaat'-score (DEXSCO), in meer dan 60 herbaria wereldwijd 556 exemplaren geïdentificeerd die behoren tot 161 uitgestorven soorten met beschikbare zaden.

We verwachten dat deze lijst met kandidaten voor de-extinctie en de nieuwe benadering om ze te rangschikken, de onderzoeksinspanningen naar de allereerste de-extinctie van planten zal stimuleren.

Deze studie is gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Nature Plants: http://dx.doi.org/10.1038/s41477-022-01296-7